Weygers Montage

Hoe gaan we te werk?

Wanneer u met Weygers Montage in zee gaat, beloven wij u een tot in de puntjes afgewerkt project. Doen er zich vóór, tijdens of na de plaatsing problemen voor, werken wij verder tot we u een perfecte oplossing kunnen aanbieden!


Hoe gaan we te werk? 

1. Inplannen opmeting & plaatsing
2. Opmeting: nameten dak, plaats omvormer, trajecten kabels AC&DC, aarding, foto's,...
3. Elektrische aansluiting op bestaande installatie
4. Montage op pannendak, leiendak, golfplaten dak, plat dak of steeldeck

Stappenplan zonnepanelen particulieren

Ook voor particulieren is Weygers Montage een betrouwbare partner voor de volledige realisatie van een zonnepanelenproject op uw maat.

Tijdens de realisatie van uw project worden volgende stappen doorlopen

1. Opmaken van uw offerte op maat
2. Voorbereiding: opmeting van het project, opstellen werkdocument
3. Installatie: plaatsing van het project
4. Keuring: aansluiting van het project op het net inclusief keuring (geregeld door Weygers Montage)
5. Administratie: registratie bij netbeheerder (door Weygers Montage)